O tej kampanii

Narodziny dziecka to ekscytujący czas, pełen zachwytu, oczekiwania i radości. Ale dla kobiet z padaczką zajście w ciążę i urodzenie dziecka jest nieco bardziej skomplikowane.

Kampania oparta na rzeczywistych potrzebach

W celu określenia  jakich informacji potrzebują kobiety z padaczkę i gdzie występują największe luki informacyjne, przebadaliśmy prawie 900 kobiet w całej Europie. Ich osobiste spostrzeżenia odegrały kluczową rolę w tworzeniu tej strony internetowej, aby ułatwić kobietom z padaczką  rozmowę z ich lekarzami  i uzyskanie potrzebnego wsparcia i porady medycznej.

Mamy nadzieję rozszerzyć tę kampanię na inne regiony świata.

Aby uzyskać dostęp do raportu z ankiety

Oparta na klinicznym i osobistym doświadczeniu

Ta strona internetowa została stworzona przez grupę roboczą kobiet z padaczką i lekarzy. Jesteśmy wdzięczni za ich wnikliwy wkład.

Członkowie grupy roboczej:

Profesor Gus Baker (przewodnicząca), pani Ann Little (współprzewodnicząca), pani Tea Bobinac-Krivacic, prof. Martin Brodie, pani Elizabeth Cunningham, pani Erin Davies, prof. Joanna Jędrzejczak, pani Barbora Jones, dr Lieven Lagae, pani Lorraine Lally, Janet Mifsud, dr Barbara Mostacci, dr Natela Okujava, dr Francesca Sofia, dr Janine Winterbottom, pani Leonie Wollscheid.

O Międzynarodowym Biurze ds. Padaczki

Założone w 1961 r. Międzynarodowe Biuro ds. Padaczki (IBE) ma członków (oddziały) w ponad 100 krajach na całym świecie . Naszą misją jest poprawa warunków społecznych i jakości życia osób z padaczką oraz osób opiekujących się nimi.

Uznajemy osobę z padaczką za naszego głównego interesariusza i koncentrujemy się na zaangażowaniu społecznym, informowaniu o zdrowiu, międzynarodowym wsparciu , wymianie najlepszych praktyk i wspieraniu społeczności chorych na padaczkę.

Współpracujemy z naszymi partnerskimi organizacjami zajmującymi się padaczką (zawodowymi, świeckimi i rządowymi), a nasze zarządzanie i podejmowanie decyzji są przejrzyste i demokratyczne.

IBE to zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych organizacja non-profit (identyfikator karty 721834-DNP) ze statusem zwolnionym z podatku 501(c)(3). EID 59:2606654.

Projekt Padaczka i ciąża został opracowany przy wsparciu finansowym firmy Sanofi, która nie sprawowała kontroli redakcyjnej nad treścią projektu.

Gdziekolwiek jesteś na swojej drodze, mamy informacje, które Cię wesprą…